MAV çevrimiçi öğrenme platformuna hoş geldiniz

MAV projesi iki hedef grup için çevrimiçi öğrenme materyalleri sunar:

    • yetişkin göçmenler ve mültecilerle çalışan eğitmenler
    • göçmenler ve mülteciler

MAV eğitmenler için online kursumuz yetişkin eğitimcilerine gönüllülük kavramını tanıtır. Bu kursta eğitmenler, gönüllülük öğrencileri için gönüllülüğün, mentorluğun ve motivasyonun temel ilkeleri hakkında bilgi edineceklerdir.

MAV göçmenler için çevrimiçi kursumuz size mentor olmanın ne demek olduğunu anlatır, gönüllü olarak hizmet etmenize ve diğer göçmenlerin ev sahibi toplumlarına entegre olmalarına yardımcı olur.

  Kurs Kategorileri


  Mevcut Kurslar

  Have you ever thought about volunteering? Volunteering can be a very valuable experience! As a migrant volunteer, you can help and accompany other migrants to better integrate into their host society. In this course you will learn how this process works and what is means to be a mentor. The course will cover important issues such as language learning, motivation and starting a small business.

  The course consists of 5 modules.

  The total length of the entire course is about 20 hours – depending on your own speed of learning. An average module takes between two and four hours. At the end of each module, there will be a short test. Once you have successfully completed all modules of this course, you will receive a certificate of attendance and achievement with you name on it.

  You may do this course with your computer, tablet, laptop or smartphone.

  We wish you a lot of success with your MAV online course!

  In this course you will learn how you may introduce migrants to the principles and values of volunteering and mentoring.

  The course consists of 3 modules.

  Each module has an estimated duration of 3.0 hours – depending on your individual speed of learning. Each module comes with a short test at the end of the module. Once you have successfully completed all modules of this course, you will receive a certificate of attendance and achievement.

  You may follow this course with your desktop computer, laptop, tablet or smartphone.

  We hope you will enjoy your MAV course!

  Haben Sie schon mal überlegt, sich ehrenamtlich zu engagieren? Ein Ehrenamt kann eine sehr wertvolle Erfahrung sein! Mit Ihren Erfahrungen als Zuwanderer können Sie anderen Migranten, die neu sind, mit vielen Tipps und Ratschlägen helfen, die die Integration in die Gesellschaft einfacher machen. In diesem Kurs zeigen wir Ihnen, wie dies funktioniert. Der Kurs erklärt, wie Sie als „Mentor“ tätig sein können. Der Kurs enthält zudem Informationen darüber, wie man am besten eine neue Sprache lernen kann, motiviert bleibt oder sich mit einem kleinen Geschäft selbständig machen kann.

  Der Kurs besteht aus fünf Einheiten (Modulen).

  Insgesamt dauert der Kurs rund 20 Stunden – in Abhängigkeit, wie schnell Sie lernen. Ein Modul braucht durchschnittlich zwei bis vier Stunden. Am Ende eines jeden Moduls gibt es einen kurzen Test. Wenn Sie alle Module erfolgreich beendet haben, erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung mit Ihrem Namen.

  Sie können den Kurs mit jedem Computer, Tablet, Laptop oder Smartphone machen.

  Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem MAV-Onlinekurs.

  In diesem Onlinekurs lernen Sie, wie Sie Zuwanderinnen und Zuwanderern den Wert von ehrenamtlichem Engagement als Mentoren vermitteln können.

  Der Kurs besteht aus 3 Modulen.

  Jedes Modul hat eine geschätzte Länge von drei Stunden – abhängig von Ihrer eigenen Lerngeschwindigkeit. Am Ende eines jeden Moduls gibt es einen kurzen Test. Nachdem Sie alle Module erfolgreich beendet haben, erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung.

  Sie können den Kurs auf jedem PC, Laptop, Tablet sowie auf Ihrem Smartphone verfolgen.

  Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem MAV-Kurs.

  Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τρόπους και βασικές έννοιες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τις επικοινωνίας με τις νεοεισερχόμενες/-ους μετανάστριες/-ες και προσφύγων καθώς επίσης και τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και να εκπαιδεύσουμε συμπολίτες μας που έχουν μεταναστευτικά βιώματα να συμβάλλουν οι ίδιες/-οι στην ένταξη των νεοεισερχόμενων μεταναστριών/-στών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής με βάση τα κοινά σημεία και βιώματα τους. Στο μάθημα προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού στη βάση της αλληλλεγύης και της ισότητας.

  Το μάθημα αποτελειαι από 3 κεφάλαια.

  Κάθε κεφάλαιο παρέχει υλικό που απαιτεί κατά μέσο όρο 3 ώρες (αυτό)εκπαίδευσης – ανάλογα με την ταχύτητα μάθησης καθεμίας/-ενός. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από ένα μικρό τέστ στο τέλος της. Αφού ολόκληρώσετε επιτυχώς όλα τα κεφάλαια του μαθήματος, θα λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω προσωπικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (smartphone).

  Ελπίζουμε να βρείτε το συγκεκριμένο μάθημα ΜAV ενδιαφέρον!

  Έχετε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να συμμετέχετε εθελοντικά σε συλλογικές/εθελοντικές δράσεις; Ο εθελοντισμός μπορεί να είναι μια πολύτιμη εμπειρία! Ως άτομα με μεταναστευτικό παρελθόν, μπορείτε να συμβάλλετε σημαντικά ως εθελόντριες/-ες συνοδεύοντας νεοεισερχόμενες/-ους μετανάστριες/-ες και πρόσφυγες βοηθώντας τους να ενταχθούν πιο ομαλά στις χώρες υποδοχής τους. Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πως λειτουργεί αυτή η διαδικασία και τι σημαίνει ο ρόλος του μέντορα. Σε αυτό το μάθημα θα καλύψουμε σημαντικά θέματα όπως η εκμάθηση γλώσσας, η παροχή κινήτρων και το ξεκίνημα μιας μικρής επιχείρησηςA.

  Το μάθημα αποτελείται από 5 ενότητας.

  Το μάθημα παρέχει υλικό που απαιτεί κατά μέσο όρο 20 ώρες για την ολοκλήρωσή του – ανάλογα με την ταχύτητα μάθησης καθεμίας/-ενός. Ο μέσος όρος (αυτο)εκπαίδευσης σε κάθε ενότητα είναι μεταξύ 2 και 4 ωρών. Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει ένα μικρό τέστ. Αφού ολόκληρώσετε με επιτυχία όλες τις ενότητες του μαθήματος, θα λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω προσωπικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (smartphone).

  Ελπίζουμε να βρείτε το συγκεκριμένο μάθημα ΜAV ενδιαφέρον!

  Bu kursta, göçmenleri gönüllülük ve gönüllülük ilkeleri ve değerleri ile nasıl tanıtacağınızı öğreneceksiniz.

  Kurs 3 modülden oluşmaktadır.

  Her modülün tahmini öğrenme süresine bağlı olarak yaklaşık 3 saatlik bir süresi vardır. Her modül, modülün sonunda kısa bir test sunar. Bu kursun bütün modüllerini başarıyla tamamladığınızda, bir katılım ve başarı sertifikası alacaksınız.

  Bu kursu masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya akıllı telefonunuzla takip edebilirsiniz.

  MAV kursundan memnun kalacağınızı umarız!

  Hiç gönüllü olmayı düşündünüz mü? Gönüllülük çok değerli bir deneyim olabilir! Bir göçmen gönüllüsü olarak, ev sahibi toplumlarına daha iyi entegre olmaları için diğer göçmenlere yardım edebilir ve onlara eşlik edebilirsiniz. Bu kursta, bu sürecin nasıl çalıştığını ve mentor olmanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz. Elbette dil öğrenme, motivasyon ve küçük bir işletme kurmak gibi önemli konular ele alınacaktır.

  Kurs 5 modülden oluşmaktadır.

  Tüm kursun toplam uzunluğu yaklaşık 20 saattir – öğrenme hızınıza bağlı olarak. Ortalama bir modül iki ila dört saat sürer. Her modülün sonunda kısa bir test yapılacaktır. Bu kursun bütün modüllerini başarıyla tamamladığınızda, üzerinde adınızla birlikte bir katılım ve başarı sertifikası alacaksınız.

  Bu kursu bilgisayarınız, tabletiniz, dizüstü bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzla yapabilirsiniz.

  MAV çevrimiçi kursunuzda başarılar dileriz!

  În acest curs veți afla cum puteți introduce migranții la principiile și valorile voluntariatului și îndrumării.

  Cursul este format din 3 module.

  Fiecare modul are o durată estimată de 3,0 ore - în funcție de viteza dvs. individuală de învățare. Fiecare modul vine cu un test scurt la sfârșitul modulului. După ce ai finalizat cu succes toate modulele acestui curs, vei primi un certificat de participare și realizare.

  Puteți urma acest curs pe calculator, laptop, tableta sau smartphone-ul.

  Sperăm că vă veți bucura de cursul MAV!

  Te-ai gândit vreodată la voluntariat? Voluntariatul poate fi o experiență foarte valoroasă! Ca voluntar migrant, puteți ajuta și însoți alți migranți pentru a se integra mai bine în societatea gazdă. În acest curs veți afla cum funcționează acest proces și ce înseamnă să fii mentor. Cursul va aborda probleme importante precum învățarea limbilor străine, motivația și începerea unei afaceri mici.

  Cursul este format din 5 module.

  Durata totală a întregului curs este de aproximativ 20 de ore - în funcție de viteza proprie de învățare. Un modul mediu durează între două și patru ore. La sfârșitul fiecărui modul, veti avea un test scurt. După ce ai finalizat cu succes toate modulele acestui curs, vei primi un certificat de participare personalizat.

  Puteți urma acest curs pe computer, tableta, laptopul sau smartphone-ul.

  Vă dorim mult succes in parcurgerea cursului online MAV!

  In questo corso imparerai come introdurre i migranti ai principi e ai valori del volontariato e del tutoraggio.

  Il corso si compone di 3 moduli.

  Ogni modulo ha una durata stimata di 3,0 ore, a seconda della velocità di apprendimento individuale. Ogni modulo viene fornito con un breve test alla fine del modulo. Dopo aver completato con successo tutti i moduli di questo corso, riceverai un attestato di frequenza e risultati.

  Puoi seguire questo corso con il tuo computer desktop, laptop, tablet o smartphone.

  Speriamo che apprezzerai il tuo corso MAV!

  Hai mai pensato al volontariato? Il volontariato può essere un'esperienza molto preziosa! Come volontario migrante, puoi aiutare e accompagnare altri migranti per integrarsi meglio nella loro società ospitante. In questo corso imparerai come funziona questo processo e cosa significa essere un mentore. Il corso tratterà temi importanti come l'apprendimento delle lingue, la motivazione e l'avvio di una piccola impresa.

  Il corso si compone di 5 moduli.

  La durata totale dell'intero corso è di circa 20 ore, a seconda della propria velocità di apprendimento. Un modulo medio richiede tra le due e le quattro ore. Alla fine di ogni modulo, ci sarà un breve test. Dopo aver completato con successo tutti i moduli di questo corso, riceverai un attestato di frequenza e risultati con il tuo nome su di esso.

  Puoi fare questo corso con il tuo computer, tablet, laptop o smartphone.

  Ti auguriamo molto successo con il tuo corso online MAV!