Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τρόπους και βασικές έννοιες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τις επικοινωνίας με τις νεοεισερχόμενες/-ους μετανάστριες/-ες και προσφύγων καθώς επίσης και τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και να εκπαιδεύσουμε συμπολίτες μας που έχουν μεταναστευτικά βιώματα να συμβάλλουν οι ίδιες/-οι στην ένταξη των νεοεισερχόμενων μεταναστριών/-στών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής με βάση τα κοινά σημεία και βιώματα τους. Στο μάθημα προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού στη βάση της αλληλλεγύης και της ισότητας.

Το μάθημα αποτελειαι από 3 κεφάλαια.

Κάθε κεφάλαιο παρέχει υλικό που απαιτεί κατά μέσο όρο 3 ώρες (αυτό)εκπαίδευσης – ανάλογα με την ταχύτητα μάθησης καθεμίας/-ενός. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από ένα μικρό τέστ στο τέλος της. Αφού ολόκληρώσετε επιτυχώς όλα τα κεφάλαια του μαθήματος, θα λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω προσωπικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (smartphone).

Ελπίζουμε να βρείτε το συγκεκριμένο μάθημα ΜAV ενδιαφέρον!

Έχετε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να συμμετέχετε εθελοντικά σε συλλογικές/εθελοντικές δράσεις; Ο εθελοντισμός μπορεί να είναι μια πολύτιμη εμπειρία! Ως άτομα με μεταναστευτικό παρελθόν, μπορείτε να συμβάλλετε σημαντικά ως εθελόντριες/-ες συνοδεύοντας νεοεισερχόμενες/-ους μετανάστριες/-ες και πρόσφυγες βοηθώντας τους να ενταχθούν πιο ομαλά στις χώρες υποδοχής τους. Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πως λειτουργεί αυτή η διαδικασία και τι σημαίνει ο ρόλος του μέντορα. Σε αυτό το μάθημα θα καλύψουμε σημαντικά θέματα όπως η εκμάθηση γλώσσας, η παροχή κινήτρων και το ξεκίνημα μιας μικρής επιχείρησηςA.

Το μάθημα αποτελείται από 5 ενότητας.

Το μάθημα παρέχει υλικό που απαιτεί κατά μέσο όρο 20 ώρες για την ολοκλήρωσή του – ανάλογα με την ταχύτητα μάθησης καθεμίας/-ενός. Ο μέσος όρος (αυτο)εκπαίδευσης σε κάθε ενότητα είναι μεταξύ 2 και 4 ωρών. Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει ένα μικρό τέστ. Αφού ολόκληρώσετε με επιτυχία όλες τις ενότητες του μαθήματος, θα λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω προσωπικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (smartphone).

Ελπίζουμε να βρείτε το συγκεκριμένο μάθημα ΜAV ενδιαφέρον!