Topic outline

 • Hoşgeldiniz

  MAV Göçmenler için kurs

 • Modül 1: MAV Kapsamında Mentorluk Becerileri

  Bu modülde MAV projesi kapsamında bir mentorun rolünü tanımlamayı ve açıklamayı hedefliyoruz. Spesifik olarak:

  Modül, ‘mentor' kelimesinin kısa tarihsel geçmişi ile başlar ve

  Daha sonra, mentor olmakla ilgili olan belirli kapasitelerle (beceri ve tutumlar) devam eder

  Mentorluk pratiğinde bu becerilerin nasıl uygulandığına dair pratik araçlar sağlar.


  Anahtar Kelimeler
  Pages: 48
 • Modül 2: Motivasyon & Rehberlik

  Gönüllülerin göçmen entegrasyonu kapsamındaki motivasyonu şunlarla ilişkilidir:

  Önceki tecrübenin anlaşılması

  Kişisel geçmişlere yaratıcı bir şekilde yansıması

  İlişki kurmak


  Anahtar Kelimeler
  Pages: 37Files: 3
 • Modül 3: Yabancı dil öğreniminin temel anlayışı

  Bu modülde, size temel bir giriş yapılacaktır.

  Dünyadaki diller ve dil ailesi

  Dilin dört boyutu (konuşma, dinleme, okuma, yazma) ve GRF

  Bir dilin temel unsurları (kelimeler, deyimler, deyimler, dilbilgisi, mektuplar, sözsüz iletişim)

  Yeni bir dil öğrenmenin yöntemleri ve formatları

  Yeni dil öğrenenlerin türleri

  Dil öğrenimindeki zorlukların üstesinden gelmek için ipuçları ve püf noktaları


  Anahtar Kelimeler
 • Modül 4: Çağdaş toplumlarda temel okuryazarlık

  Bu modül çağdaş toplumlarda okuryazarlık ile ilgilidir. Birisi bugünlerde okuryazar olmak için yazmak ve okumak edebilmek için daha fazla anlamına gelir. Aynı zamanda dijital okuryazar olmak, çevrimiçi medyayı, dilleri kullanmak, çevrimiçi medyaya (bit dünyası) yerleştirilmiş mesajları anlamak, kritik olmak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımında Öğrenme fırsatlarını genişletmek anlamına gelir.


  Anahtar Kelimeler
  Pages: 52
 • Modül 5: Girişimcilik

  Bu birim girişimci olmak için gereken temel becerileri ve yetkinlikleri açıklar. Her öğrencinin farklı beceri ve yetkinlikleri vardır, ancak bunlar girişimci amaç ve hedeflerine ulaşmak için geliştirilebilir. Başarılı bir girişimci olmak için gereken temel beceriler ve bunların nasıl geliştirileceği, yetişkin öğrencilere destek ve rehberlik sağlamak için bu birimde açıklanmaktadır.


  Anahtar Kelimeler
  Pages: 96