Despre ce este această unitate?

Unitatea 3 este o imagine de ansamblu asupra abilităților pe care un mentor ar trebui să le aibă sau să le însușească pentru a îndeplini misiunea în calitate de MAV Mentor

Unitatea 3: Abilități de mentorat în contextul MAV

Ceabilități ar trebui să poată aplica un migrant în calitate de mentor potențial în procesul de integrare (colegii)?
Vă sugerăm un set de abilități după cum urmează:

Empatia

Managementul intercultural și al diversității

Învățarea a învăța

Luarea inițiativei

Rezolvarea problemelor și orientarea spre rezultate

Gândire digitală