Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni

Dezvoltat de Centrul de Cercetare Junior (JRC) al Comisiei Europene.Cercetarea JRC privind învățarea și abilitățile pentru era digitală a început în 2005 cu scopul de a oferi sprijin politicii Comisiei Europene și statelor membre în vederea valorificării potențialului tehnologiilor digitale de a inova practicile de educare și formare, de a îmbunătăți accesul la învățarea pe tot parcursul vieții și să se ocupe de creșterea de noi competențe (digitale) și competențe necesare pentru ocuparea forței de muncă, dezvoltarea personală și incluziunea socială.

Cadrul european de competență digitală pentru cetățeni, cunoscut și sub denumirea de DigComp, oferă un instrument pentru îmbunătățirea competenței digitale a cetățenilor. A fost publicat pentru prima dată în 2013.

Versiunea actuală este denumită DigComp 2.1 și se concentrează pe extinderea celor trei niveluri de competență inițiale la o descriere mai fină cu opt niveluri, precum și pe furnizarea de exemple de utilizare pentru aceste opt niveluri.