Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni

Dezvoltat de Centrul de Cercetare Junior (JRC) al Comisiei Europene.

Cadrul descrie 5 domenii de competență digitală:

1. Domeniul de competență 1: informarea și alfabetizarea datelor

2. Domeniul de competență 2: comunicare și colaborare

3. Domeniul de competență 3: crearea de conținut digital

4. Domeniul de competență 4: siguranță

5. Domeniul de competență 5: rezolvarea problemelor


Pentru fiecare domeniu de competență există 8 niveluri de competență.

Pentru fiecare nivel de competență, există o descriere legată de complexitatea sarcinilor și problemelor și a nivelului de autonomie, împreună cu descrierea competenței în ceea ce privește rezultatele învățării.

În următoarele diapozitive, vă vom prezenta competențele legate de fiecare domeniu.