Domeniul de competență 2: Comunicare și colaborare

2.1 Interacțiune prin tehnologii digitale

---Nivel---

----Indicatorii----

--Puncte--

La nivel de bază și cu îndrumare, pot:

selecta tehnologii digitale simple pentru a interacționa, și să identifice o comunicare simplă adecvată înseamnă pentru un context dat.

1

La nivel de bază și cu autonomie și îndrumări adecvate acolo unde este necesar, pot:

selecta tehnologii digitale simple pentru a interacționa și identifica o comunicare simplă adecvată înseamnă pentru un context dat.

2

Pe cont propriu și rezolvând probleme simple, pot:

efectua interacțiuni bine definite și de rutină cu tehnologii digitale și selecta bine definite și de comunicare digitală adecvată de rutină înseamnă pentru un context dat.

3

În mod independent, în funcție de propriile nevoi și rezolvând probleme bine definite și de non-rutină, pot:

utiliza o varietate de tehnologii digitale pentru a interacționează, arată celorlalți cel mai potrivit comunicarea digitală înseamnă un context dat.

4

Pe lângă ghidarea altora, pot:

selecta o varietate de tehnologii digitale pentru a interacționa, și selecta o varietate de digital adecvate mijloace de comunicare pentru un context dat.

5

La nivel avansat, în funcție de nevoile mele și ale celorlalți și în contexte complexe, pot:

adapta o varietate de tehnologii digitale pentru cea mai potrivită interacțiune și adapta cele mai potrivite mijloace de comunicare pentru a context dat.

6

La nivel înalt specializat, pot:

crea soluții la probleme complexe cu definiție limitată care sunt legate de interacțiune prin tehnologii digitale și digitale comunicare înseamnă, să-mi integrez cunoștințele să contribuie la practicile profesionale și cunoștințe și să-i îndrume pe ceilalți în interacțiune prin intermediul tehnologiilor digitale.

7

La cele mai avansate și specializat nivel, pot:

căuta soluții pentru a rezolva probleme complexe cu mulți factori care interacționează interacționând prin tehnologii digitale și comunicare digitală înseamnă, propune noi idei și procese către domeniu.

8