Antreprenoriatul a devenit un fenomen important care favorizează dezvoltarea socio-economică. A fost încurajată prin diferite acțiuni politice din Europa.

De ce este încurajată este încorporată în beneficiile sale pentru societate sub diverse aspecte:

Creșterea venitului național:
proiectele antreprenoriale generează bogăție pentru guverne, prin dezvoltarea și vânzarea de noi produse și servicii, obținerea de profituri și plata impozitelor și crearea de locuri de muncă.

Crearea de oportunități de muncă:
Când un antreprenor începe o afacere nouă, acesta va avea nevoie de alții pentru a gestiona operațiunile de afaceri. Acest lucru, la rândul său, cu intensitatea întreprinderilor antreprenoriale, contribuie la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă din regiunile în care își desfășoară activitatea.