Cadrul de competență antreprenorială

Dezvoltat de Uniunea Europeană în 2016, Cadrul de competență antreprenorială (EntreComp) a devenit un instrument esențial și o sursă de inspirație pentru a ajuta Europa să devină o societate antreprenorială.

EntreComp este un cadru de referință complet, flexibil și multifuncțional, conceput pentru a crea o înțelegere împărtășită a ceea ce se înțelege prin antreprenoriat ca o competență cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a putea fi utilizate în diverse scopuri, inclusiv proiectarea învățării antreprenoriale.