Lider vs. manager

"Liderii sunt oameni care fac lucrurile corecte; managerii sunt oameni care fac lucrurile bine."

Warren G. Bennis

Liderii creează o viziune convingătoare asupra viitorului, comunică acea viziune și ajută oamenii să înțeleagă și să se angajeze în aceasta.

Managerii, pe de altă parte, sunt responsabili pentru a se asigura că viziunea este implementată eficient și cu succes.