Conducere

Sursele puterii

A fi capabil să îi conducă pe ceilalți necesită o anumită putere. Uneori aceasta este o putere organizațională / explicită, alteori este personală și implicită.

Puterea recompensei: este capacitatea de a recunoaște și recompensa alte persoane pentru atingerea obiectivelor specifice sau conforme cu așteptările specifice. Liderul satisface nevoile și perspectivele personale, în principal, mai mari ale membrului / angajatorului echipei.

Puterea pedepsei: este capacitatea de a impune orice alt tip de pedeapsă altuia și de a influența comportamentul și acțiunile sale, pentru a nu se conforma așteptărilor specifice

Puterea de referință: este abilitatea de a influența comportamentul celuilalt pentru că le place, admiră și respectă această persoană.

Putere expertă: această putere provine din experiențele, expertiza și cunoștințele de specialitate ale unei persoane.

Puterea poziției: este autoritatea formală care derivă din poziția sau titlul unei persoane într-o companie sau echipă.

Puterea informației: este generată de deținerea de cunoștințe / informații specifice sau controlul mecanismelor.