Cauzele comune ale conflictelor la locul de muncă

Lipsa de comunicare

Sentimentele de a fi subestimate

Roluri nedefinite / nu sunt clar definite

Utilizarea slabă a criticii manageriale

Tratament preferențial

Management slab / conducere

Așteptări imposibile

Angajați suprasolicitați

Stres

Conflict intern